top of page

ÅHLÈNS Doft  2020

Kund: Axstore

Design: TEA Arkitekter  

Projektledning: Gordons Project AB

Produktion och Logistik: G-legotillverknking AB

bottom of page